jsme členy Notářské Komory

Czech Point

Notář je kontaktním místem veřejné správy v rámci systému Czech POINT a je pověřen prováděním následujících činností:

  1. vydáváním ověřených výstupů z veřejných registrů:
  1. prováděním konverze dokumentů

Konverze dokumentů představuje kvalifikovaný převod dokumentu v listinné podobě do podoby elektronické, event. naopak. Právní síla konvertovaného dokumentu je srovnatelná např. s právní silou ověřené kopie.

Odměna

Odměna notáře za 1 stranu konvertovaného dokumentu je ve výši 30,– Kč plus DPH ve výši 21 %.