jsme členy Notářské Komory

výpis z Insolvenčního rejstříku

O vyhotovení výpisu z Insolvenčního rejstříku může požádat kdokoliv (fyzická nebo právnická osoba), neboť zákon nestanoví žádná omezení.

Co s sebou:


Odměna notáře


Za vyhotovení 1 výpisu z Obchodního rejstříku činí 120,– Kč včetně DPH.

Ke stažení


formulář plné moci