jsme členy Notářské Komory

výpis z Katastru nemovitostí

O vyhotovení výpisu z Katastru nemovitostí může požádat kdokoliv (fyzická nebo právnická osoba), neboť se jedná o veřejný seznam.

Co s sebou:


Odměna notáře


Za vyhotovení 1 výpisu z Katastru nemovitostí činí 100,– Kč plus DPH ve výši 21 %.

Ke stažení


formulář plné moci