jsme členy Notářské Komory

výpis z Živnostenského rejstříku

O vyhotovení výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku může požádat kdokoliv (fyzická nebo právnická osoba), neboť zákon nestanoví žádná omezení.

Co s sebou:


Odměna notáře


Za vyhotovení 1 výpisu z Živnostenského rejstříku činí 150,– Kč plus DPH ve výši 21 %.

Ke stažení


formulář plné moci