jsme členy Notářské Komory

výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

O vyhotovení výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů může požádat kdokoliv (fyzická nebo právnická osoba), neboť zákon nestanoví žádná omezení.

Co s sebou:


Odměna notáře


Za vyhotovení 1 výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů činí 100,– Kč plus DPH ve výši 21 %.

Ke stažení


formulář plné moci