jsme členy Notářské Komory

Profil

Vítám Vás na mém webovém portálu!

Tyto stránky byly vytvořeny za tím účelem, aby jste potřebné informace měli kdykoliv k dispozici. Jednotlivé případy ovšem vyžadují individuální posouzení a tak neváhejte a spojte se s námi za účelem domluvení konkrétního postupu a termínu.

V rámci vyřizování dědictví jsem jako soudní komisařka byla Okresním soudem Praha – západ pověřena prováděním příslušných úkonů. Nevyřizuji tedy jakékoliv dědictví, ale pouze takové, které mi na základě rozvrhu práce krajského soudu připadne.

Dále má kancelář poskytuje notářské služby v souladu se notářským řádem. Specializujeme se na obchodní právo, máme bohaté zkušenosti s právem společností s ručením omezeným a akciových společností a podíleli jsme se na celé řadě přeměn, a to i přeshraničních. Další podstatnou složkou naší agendy je závazkové právo, kdy sepisujeme darovací, kupní nebo např. směnné smlouvy, zejména týkající se nemovitostí. V této souvislosti zajišťujeme např. notářské úschovy, zastoupení před příslušnými správními orgány nebo Vám vyhotovíme veškerou potřebnou dokumentaci. Veškeré notářské služby poskytujeme též v anglickém a v německém jazyce.

Mým cílem je poskytovat notářské služby takovým způsobem, aby Vaše představy byly zrealizovány, Vaše právní zájmy ochráněny a to při zachování maximální nestrannosti a nezávislosti.

Budu se těšit na setkání s Vámi!
JUDr. Jana Borská, notářka se sídlem v Praze